Stressramt lærer

Lærer og stressramt?

Hvis du som lærer oplever, at du føler dig stresset, frustreret og har konstant dårlig samvittighed, er du ikke alene.

Hele 79% af alle lærere giver i en undersøgelse udtryk for, at de ikke når alle deres opgaver på den tid, der er til rådighed. (Scarling Research for Folkeskolen 23. okt. 2014).

Med lov 409 er du som lærer nu henvist til at lægge alt forberedelsesarbejde på skolen i de timer, hvor du ikke underviser. Fordelen er, at du som lærer nu har fri, når du kommer hjem og har ret til at holde fri med god samvittighed og koncentrere dig om andre ting end arbejde. Selv om der på nogle skoler i landet er sket en vis opblødning af kravet om tilstedeværelse, er det desværre ikke tilstrækkeligt. Det er nemlig ikke tilstedeværelsespligten, der er det største problem.

For mange lærere er det da heller ikke tilstedeværelsespligten, der er det store problem. Det er derimod arbejdsmængden, som skal nås indenfor den givne ramme. Hvis det ikke er muligt, er det nødvendigt at prioritere arbejdsopgaverne og i værste fald vælge, hvad der ikke kan nås. Stress symptomer begynder at dukke op til overfladen. For nogen læreres vedkommende betyder det, at de nu for første gang i deres lærerliv møder op til en undervisningstime uden at være tilstrækkeligt forberedt. (82% af lærerne føler sig dårligere/meget dårligere forberedt). Og så er risikoen for stress stærkt forøget.

Konsekvensen er dårlig samvittighed over for elever og forældre, som du føler du svigter som lærer. Hvis du alternativt vælger at forberede dig hjemme alligevel som gratis overarbejde, kan det i stedet give dårlig samvittighed overfor kolleger, fordi du opfattes som ”ukollegiale”. De mange nye udfordringer kan give faldende arbejdsglæde og dårligere trivsel. En del lærere angiver, at de mærker stresssymptomer i større eller mindre omfang.

Typiske stresssymptomer kan være dårlig nattesøvn (typisk tidlig opvågnen), kortluntethed, grådlabilitet, ukoncenterethed, svært ved at huske, vanskeligheder med at prioritere de mange arbejdsopgaver, manglende overblik, hovedpine, maveproblemer etc.

Det er vigtigt, at du som lærer er opmærksom på dine eventuelle stresssymptomer, så du kan få dem stoppet i tide, inden de udvikler sig yderligere. Stress skal opdages og bremses i tide!

Gennem mit mangeårige arbejde med stressramte lærere har jeg erfaret, hvordan samtaleterapi kan reducere stressniveauet og ruste dig til bedre at kunne håndtere de udfordringer du som lærer står overfor.

Stresshåndtering

Alle kan blive ramt af stress. Jeg kan hjælpe dig videre.

Kontakt mig

Du kan til enhver tid kontakte mig – enten pr. telefon eller pr. mail.