Kognitiv terapi

Kognitiv betyder tankemæssig. I kognitiv terapi tager vi netop udgangspunkt i tankerne, fordi vores tanker påvirker vores følelser, handlinger og det vi mærker i kroppen. Sammenhængen mellem tanker, følelser, handlinger og kropslige fornemmelser er en af grundstenene i kognitiv terapi.

Fokus i terapien ligger på at lære nye og mere hensigtsmæssige måder at handle på.

Man kan kalde kognitiv terapi for en indsigtsgivende terapi. Det betyder, at en vigtig del af terapien indebærer, at du lærer at forstå, hvorfor du har det som det er tilfældet.

I kognitiv terapi er det her og nu problematikker, som der tages udgangspunkt i. Det vil sige, at der arbejdes ud fra din hverdag, som den ser ud lige nu. Kognitiv terapi er en af de mest veldokumenterede terapeutiske metoder, der findes.

Det er således videnskabeligt påvist, at kognitiv terapi ofte kan give en hurtig bedring og langtidsholdbar effekt.

Kontakt mig

Kontakt mig pr. telefon eller e-mail. Du bestemmer.

Hvem er Susanne

Jeg har psykolog klinik to steder på Sydfyn: i Svendborg og i Rudkøbing