Mindreværd

En mindreværdsfølelse kan komme til udtryk på forskellig vis. Følelsen er i virkeligheden nogle negative tanker, du har om dig selv. Tankerne gør, at du føler dig usikker i forskellige situationer. Du oplever hyppigst din mindreværdsfølelse, når du er sammen med andre. Den kan f.eks. komme til udtryk ved at du ikke ved, hvad du skal sige, synes du siger det forkerte, taler meget og hurtigt og har mange tanker om, hvad andre tænker eller synes om dig.

Dit mindreværd er tæt knyttet til din identitetsfølelse.

Identiteten dannes i barndommen og ungdomsårene. Det betyder, at en svær barndom med eksempelvis mobning eller forældresvigt kan medføre mindreværdsfølelse i voksenalderen.

Det er muligt, ved hjælp af kognitiv terapi, at ændre disse negative tankemønstre, så du får mere realistiske tanker om dig selv og derved en bedre selvværdsfølelse.

Mindfulness

Vidste du, at Mindfulness betyder ”at huske”?

Kontakt mig

Du kan til enhver tid kontakte mig – enten pr. telefon eller pr. mail.