Psykolog Susanne Laden-Andersen, Svendborg

Jeg blev uddannet psykolog i 2004 og har arbejdet i privat psykologklinik siden 2004, hvor jeg har haft en lang række forskellige psykologopgaver med hovedvægten på samtaleterapi og supervision. Desuden har jeg været en del af et krisekorps, som rykker ud ved voldsomme begivenheder og yder psykologisk førstehjælp (debriefing). I dag driver jeg min egen klinik i Svendborg og i Rudkøbing.

Jeg har en uddannelse som folkeskolelærer bag mig og den erfaring jeg dermed har fået i formidling af et stof, har jeg stor gavn af, når jeg afholder kurser i f.eks. mindfulness. Endvidere har jeg stor nytte af min baggrund i forhold til samtaler med børn, unge, forældre samt pædagogisk personale.

Jeg lægger vægt på hele tiden at være opdateret inden for det psykologiske område og har løbende videreuddannet mig med kortere og længere kurser.

Jeg er autoriseret i 2011. Autorisation er en toårig praktisk overbygning på en psykologuddannelse.

Endvidere er jeg uddannet mindfulness instruktør fra Kognitivt Center Fyn, Odense.

I 2013 – 2014 har jeg gennemgået en efteruddannelse i kognitiv terapi.

Min behandlingsmetode er primært kognitiv, men jeg inddrager andre metoder, hvor det er relevant.

Uanset hvilken behandlingsmetode psykologen anvender, er relationen mellem klient og terapeut af afgørende betydning for at opnå et godt resultat i terapien. Jeg vil have meget fokus på, at du føler dig mødt og forstået i en gensidig respekt, så du føler dig tryg ved at tale om de svære ting, som der skal arbejdes med i et terapiforløb. Jeg har klinikker i Svendborg og i Rudkøbing, Langeland.

Priser

Jeg er autoriseret psykolog i Svendborg og har arbejdet i privatklinik siden 2004.

Kontakt mig

Jeg holder til i Svendborg og Rudkøbing. Du kan kontakte mig pr. telefon og pr. mail.